Samuraj Biznesu i renesans wartości w biznesie

Samuraj Biznesu slajd

 

Czy jesteś Samurajem Biznesu !?

 

W obecnych czasach niełatwo jest być dobrym menedżerem. Globalizacja, przejęcia firm, błyskawiczne zmiany realiów rynkowych, silne współzawodnictwo i bezpardonowa walka o dominację, stała redukcja dostępnych stanowisk liderów sprawiają, że wymagania względem liderów są coraz wyższe.

Wielu liderów stara się nadążyć w pogoni za najnowszymi zdobyczami psychologii i teorii zarządzania.  Poszukują oni nieustannie sposobów na poprawę wyników i efektywności biznesu. Zwykle dzieje się jednak tak, że metoda wykorzystywana dzisiaj, za rok lub dwa jest wypierana z biznesowej sceny przez kolejne „odkrycia”.

Ponadto osoby usiłujące odnieść za wszelką cenę sukces w biznesie i wykazać swoją skuteczność działają nierzadko na granicy moralności i etyki. Problem w tym, że gdy działamy bez żadnych standardów i drogowskazów, wówczas bardzo łatwo stracić kierunek i się zagubić…

Pojawia się zatem potrzeba odniesienia się do czegoś, co byłoby teorią uniwersalną, niezmienną i stanowiąca dla menedżera swoisty drogowskaz i kodeks postępowania. Strategie działania i postawy samurajów stanowią właśnie swoistą metateorię, która sprawdza się doskonale we współczesnych realiach biznesowych i nie stanowi kolejnego naśladownictwa zmieniających się trendów.

Samurajowie żyli w feudalnej Japonii pomiędzy XII a XVII wiekiem. Pracowali w  ściśle zorganizowanych klanach, w których tradycyjne wartości i więzy rodzinne pełniły bardzo ważną rolę. Odbywała się nieustanna walka pomiędzy klanami o władze i pieniądze, otoczenie było bardzo niebezpieczne i najeżone ciągłymi atakami, spiskami i intrygami. Z drugiej zaś strony wygrana lub przegrana determinowały losy nie tylko samego samuraja, ale często również i  jego bliskich. Aby przetrwać w tak niepewnym środowisku samurajowie musieli kierować się zatem jasno określonymi regułami i promować postawy, które przynosiły korzyści zarówno im samym, jak i organizacjom ,którym służyli.

Z tymi samymi potrzebami i problemami borykają się dzisiejsi menedżerowie, którzy walczą z przeciwnościami i starają się odnieść sukces w ogromnie konkurencyjnym i twardym środowisku współczesnych korporacji.  Nierzadko jednak posługują się metodami z pogranicza etyki i moralności, hołdując zasadzie: „cel uświęca środki”. Tego typu zachowania manifestują się zwłaszcza w czasach kryzysu, gdyż znakomicie usprawiedliwiają je trudności rynkowe i konieczność przetrwania za wszelką cenę…Dlatego właśnie tak ważnym staje się posiadanie uniwersalnego, moralnego kodeksu, który pozwoli liderowi działać w trudnych chwilach z pełnym przekonaniem i bez potrzeby oglądania się  na to, jak  zachowują się inni… Znakomicie w tej roli sprawdza się Bushido, czyli Kodeks Samurajów.

Samuraj uosabia te wartości, które moim zdaniem powinny budować moc, charakter i ducha współczesnego wojownika i wojowniczki  biznesu. Mówimy o takich cechach jak honorowe postępowanie, uczciwość i prawość, szacunek dla innych, odwaga, lojalność, integralność postaw czy przejrzysty i spójny system wartości…

Facebook