Kodeks Bushido

 

Tłumaczenia i adaptacje dzieł znakomitych strategów i wojowników jak Sun Tzu, Machiavellego, Konfucjusza czy Napoleona zawierają wiele cennych wskazówek dotyczących tego jak sprostać wyzwaniom współczesnego świata korporacyjnego. Podobnie zasady propagowane przez wojowników samurajskich i stosowane przez nich techniki od XII do końca XX wieku tworzą wspaniały model, do którego mogą się odwoływać współcześni liderzy.

Podobnie jak każdy cel biznesowy musi mieć jasno sprecyzowaną wizję „końca”, tak też menedżerowie muszą mieć wizję tego kim chcą zostać. Nie wystarczy tylko chcieć zostać liderem czy dyrektorem generalnym. Trzeba sobie bowiem odpowiedzieć na pytanie kim będę jak już zostanę upragnionym liderem i jaki model przywództwa zastosuję gdy nadejdą trudne czasy.

 

OSIEM CNÓT BUSHIDO

 

1. Honor

Poczucie honoru, silna świadomość własnej godności i wartości były głównymi cechami charakteryzującymi samuraja. Urodził się i został wychowany aby cenić obowiązki i przywileje swojej profesji. Honoru nie wystarczy zadeklarować, podlega on udowodnieniu w sytuacji, która pozwala na weryfikację według norm moralnych danej społeczności. Strach przed dyshonorem i hańbą wisiał niczym miecz nad głową każdego wojownika…

 

2. Odwaga

Odwaga godna jest zaliczenia do cnót tylko jeśli jest używana w sprawach prawych i słusznych. Zgodnie z Konfucjuszem: „Świadomość tego, co właściwe i nie robienie tego obnaża brak odwagi”.

 

3. Prawość

Prawość lub sprawiedliwość jest najsilniejszą z cnót Bushido. Jest pojmowana jako przestrzeganie norm etycznych zgodnych z własnym sumieniem. Jeden z ówczesnych samurajów określił ją następująco: „Prawość to szkielet, który daj twardość i posturę. Bez kości głowa nie mogłaby spoczywać na szczycie kręgosłupa, nie ruszyłyby się ani ręce ani nie stanęły stopy. Bez prawości ani talent ani nauka nie uczynią z człowieka samuraja”.

 

4. Lojalność

Lojalość oznacza oddanie, uczciwość i rzetelność w postępowaniu ze współpracownikami i przełożonymi.

 

5. Szlachetność i współczucie

Miłość, wielkoduszność, przywiązanie do innych i współczucie są znamionami dobroci, uważanej za najwyższą właściwość ludzkiej dusz. Zarówno Konfucjusz, jak i Mencjusz powtarzali zawsze, że największym wymogiem stawianym władcy jest dobroć.

 

6. Uczciwość i szczerość

Uczciwość i szczerość były drogowskazami w życiu samuraja, który zawsze podążał własną drogą, nigdy nikogo nie naśladując. Szanował innych, przez co zyskiwał szacunek dla samego siebie.

 

7. Uprzejmość

Grzeczność i dobre maniery były cechami charakterystycznymi samurajów, przy czym grzeczność była wyraźnie odróżniana od służalczości. Uprzejmość była rozumiana jako wyraz szacunku dla uczuć innych i nie była poważana, gdy nie powodowały nią przekonania własne, a jedynie obawa o naruszenie dobrego smaku.

 

8. Charakter i samokontrola

Pierwszym celem edukacji samuraja było ukształtowanie charakteru. Subtelniejsze aspekty, takie jak rozwaga, dialektyka, retoryka i inteligencja były już drugoplanowe. Wyższość intelektu budziła wprawdzie ogromny szacunek, ale samuraj był przed wszystkim człowiekiem czynu.

 

„Bushi-no nasake” oznacza łagodność wojownika. Zwrot ten definiuje ideał równowagi dla samuraja:

 

Samuraj to człowiek wojny, który ma troskliwe serce i rozumie, czym jest piękno.

Facebook