Wsparcie samuraja

 

To indywidualne spotkania z menedżerem, w trakcie których omówione zostaną bieżące problemy, z którymi spotyka się w codziennej pracy z ludźmi oraz sposoby ich rozwiązywania. Mówimy tutaj o takich zagadnieniach, jak np. konflikty w grupie i ich geneza, budowanie autorytetu w grupie, zarządzanie stresem, wdrażanie zmiany czy przemodelowywanie postaw w grupie. Konsultacje mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i stanowić regularną współpracę.

Facebook