Tajemnice samuraja

 

Modułowy program budowania mocy i świadomości samuraja ma charakter doradczy, konsultingowy lub coachingowy, w zależności od potrzeb Uczestnika lub Klienta. Zaczynamy od sesji diagnostycznej, w trakcie której definiujemy potrzebę, jak też zakres i liczbę spotkań. Poniżej przedstawiamy tematy, w ramach których moglibyśmy współpracować:

 

1. Samuraj i przywództwo

Wyjaśnimy koncepcję samuraja i odpowiemy na pytanie dlaczego jest ona istotna w budowaniu przywództwa i dlaczego warto zostać liderem samurajem. Omówimy znaczenie poszczególnych cech dla właściwego zarządzania zespołem, firmą oraz sposoby wypracowania ich w sobie.


2. Ego menedżera

Porównamy sposób działania menedżera oraz sposób działania samuraja. Określimy wpływ ego menedżera na jego sposób zarządzania zespołem czy organizacją, jak też styl funkcjonowania w otoczeniu. Określimy w jaki sposób zarządzać swoim ego i ograniczać jego wpływ na własne działanie i na szczęście i harmonię w życiu.

 

3. Zen menedżera

Odpowiemy sobie wspólnie na pytanie dlaczego filozofia zen jest tak ważna dla menedżera i jakie korzyści przynosi. Czego lider może się dzięki niej nauczyć i jak może poprawić swój sposób zarządzania i funkcjonowania jako przywódca.
 

4. Umysł lidera samuraja

Określimy w jaki sposób możemy poprawić koncentrację i osiągnąć większą jasność umysłu. Zdefiniujemy przeszkody stojące temu na drodze, jak też wyjaśnimy jak budować dystans umysłowy, myśleć elastycznie, bez przywiązania i obiektywizować swoje myślenie.
 

5. Kodeks Samuraja w życiu menedżera

Omówimy Kodeks Bushido oraz możliwości zastosowania wspomnianego kodeksu w życiu lidera. Określimy też wpływ kodeksu na życie lidera i związane z nim „zagrożenia”. Wypracujemy sposób, w jaki lider może stać się przywódcą samurajem.
 

6. Wartości samuraja vs wartości menedżera

Porównamy świat wartości samuraja i menedżera oraz koncepcję zarządzania przez wartości. Porównamy sposób rozumienia wartości przez każdego uczestnika. Określimy sposób „konwersji” wartości oraz integracja wewnętrzna. Wypracujemy sposoby budowania organizacji opartej na wartościach, a nie na wskaźnikach.
 

7. Osobowość vs charakter

Określimy sposoby modelowania osobowości i jej wpływ na funkcjonowanie w organizacji. Wykażemy różnice pomiędzy etosem charakteru oraz etosem osobowości oraz określimy ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
 

8. Cechy dobrego lidera vs lider samuraj

Określimy jaki typ przywództwa sprawuje lider. Zbadamy sposób, w jaki jest postrzegany przez zespół i skonfrontujemy go z autopercepcją lidera. Sprawdzimy z czego wynikają różnice i wypracujemy rozwiązania pozwalające na zmianę postrzegania lidera w organizacji.
 

9. Władza menedżera

Określimy w jaki sposób sprawuje menedżer sprawuje władzę w organizacji, w jaki sposób egzekwuje realizację celów, jakich używa środków i narzędzi, które z nich działają, a które nie są skuteczne. Jaki rodzaj władzy lider preferuje, w jaki sposób buduje swój autorytet w grupie. Obraz ten skonfrontujemy ze stylem „samurajskim”, porównamy różnice i wypracujemy rozwiązania do wdrożenia w codziennej pracy menedżera.

 

10. Inteligencja emocjonalna Samuraja/Zarządzanie rozumem vs zarządzanie sercem

Coraz więcej firm dostrzega fakt, iż zachęcanie pracowników do szkolenia w zakresie inteligencji emocjonalnej jest ważnym czynnikiem filozofii zarządzania. Odpowiemy na pytanie dlaczego inteligencja emocjonalna jest obecnie dużo ważniejsza, niż iloraz inteligencji i wiedza fachowa. Omówimy 13 najważniejszych umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatię biznesową oraz ich wpływ na zarządzanie zespołami.
 

11. Duch wojownika

Pokażemy w jaki sposób sztuka walki wpływa na funkcjonowanie lidera z biznesie, jego podejście do zespołu, autorytet w grupie, osiągane sukcesy, identyfikację zagrożeń, podejście do konfrontacji, nieustraszoność.
 

12. Równowaga w życiu lidera

Przyjrzymy się sposobowi funkcjonowania menedżera oraz określimy indywidualne sposoby wypracowania równowagi w życiu lidera. Zdefiniujemy siłę napędową menedżera, omówimy stosowane dotychczas przez lidera sposoby odreagowywania stresu, wzmocnienie i relaksu dla ciała oraz umysłu.
 

13. I-Ching Tao (Droga Przemian)

Pokażemy w jaki sposób I-Cing Tao, Księga Przemian będąca jednym z najstarszych arcydzieł starożytnych chińskich myślicieli, filozofów i strategów może mieć wpływ na funkcjonowanie świadomego menedżera w czasach współczesnych. Wspomniana księga pełniła niegdyś wyjątkową rolę między innymi przy sprawowaniu władzy i organizacji wypraw wojennych. W obliczu niezliczonej ilości koncepcji zarządzania I-Cing Tao stanowi swoistą „metateorię” czyli bazę filozoficzną dla wszystkich nowoczesnych, całościowych modeli i metod zarządzania. Celem modułu będzie zatem wypracowanie sposobów i rozwiązań dla menedżera, któremu zależy na „fundamentalnym” podejściu do zarządzania i który nie chce bazować na „cudownych” i doraźnych receptach na uzdrowienie i rozwój przedsiębiorstwa.

 

Zaproponowany program jest nastawiony na budowanie rozwiązań dla menedżerów, modelowanie postaw oraz generowanie planów działania w oparciu o koncepcję samuraja i podejście holistyczne.


Jesteśmy również otwarci na przygotowanie dla Państwa tematów „na życzenie” zawierających się w promowanej przez nas koncepcji zarządzania i bycia liderem samurajem.

Facebook