Samuraj Przywódca

 

Liderzy powinni pełnić w organizacji trzy podstawowe funkcje:

 

1.  Łączyć cele organizacyjne z celami pracowników – nie mówimy tutaj jedynie o potrzebach podstawowych, ale o realizacji celów głębszych, często wyznaczających ludziom sens ich działania lub nawet sens życia. Konsekwentne dążenie do celu powoduje z kolei ich rozwój i buduje osobisty stosunek do danej organizacji.

2.   Pobudzać entuzjazm do działania zarówno u siebie, jak i u innych, którzy za liderem podążają

3.   Wydobywać z ludzi cały potencjał do budowania i wzmacniania organizacji

 

Entuzjazm oraz osobisty stosunek do celów organizacji tworzą silną motywację pracownika oraz pozwalają mu się z nią utożsamić.

Niewątpliwie każdy chciałby być takim typem lidera. Jednak jak powiedział Robespierre: „Nikt nie może się wznieść ponad ograniczenia własnego charakteru”. Większość szkoleń dla menedżerów koncentruje się na doskonaleniu kompetencji zawodowych oraz ogólnych jak sztuka komunikacji, negocjacji, autoprezentacji etc. stawiając tym samy hipotezę, że sukces organizacji jest warunkowany kompetencjami zawodowymi, umiejętnościami i technikami liderów. Dla niektórych ukończenie kursu zarządzania, seminarium bądź szkolenia jest wystarczającą przesłanką do skutecznego zarządzania innymi.

W naszym odczuciu kierowanie jest sztuką, która faktycznie, podobnie jak kompetencje rozwija się, dojrzewa, szlachetnieje i subtelnieje, natomiast doceniając znaczenie kompetencji, kierowanie jest większej mierze pochodną raczej charakteru, a nie umiejętności. Dobry lider łączy w sobie obydwie cechy, przy czym to charakter jest tym, co decyduje o jego skuteczności i charyzmie.

Osobowość, charakter i umiejętności kształtują się na bazie świadomości. Świadomość jest z kolei sposobem, w jaki pojmujemy otaczającą nas rzeczywistość. Z naszej świadomości wyrastają nasze postawy, przekonania i pragnienia. Świadomość lidera jest zatem podstawą decydującą o jego umiejętności kierowania innymi i „porwania” ich za sobą. Pamiętajmy, że kierować innymi może tylko ten, kto jest w stanie kierować sobą…

Proponowany przez nas program dla liderów nie opiera się zatem na doskonaleniu osobowości będącej manifestacją zmiennego zachowania, dopasowywanego często do sytuacji i na użytek innych. To, co rozwijamy u liderów jest zespołem zachowań i odczuć dużo trwalszych, które ujawniają się również wówczas, gdy nikt nas nie obserwuje.


W perspektywie fizyczno-mentalnej program integruje cztery kluczowe elementy:

 

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w osobnych zakładkach.

Facebook