Nabór samuraja

 

Proponujemy kameralną i dedykowaną współpracę w zakresie wsparcie Państwa w obszarze pozyskiwania talentów na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla.

Nasza współpraca może mieć charakter „dedykowanego konsultanta”, który wspiera Państwa w realizacji całości lub części działań rekrutacyjnych i pełni funkcję Państwa „ambasadora” na rynku.

Jesteśmy zorientowani na kameralną, dyskretną i partnerską współpracę, nie zorientowaną na ogromną liczbę projektów, a na jakość usług oraz rozwijanie długofalowych relacji z Klientami. Pracujemy w oparciu o promowane przez nas wartości samurajskie jak uczciwość, honor, lojalność, szacunek i niezłomność.

 

Etapy współpracy:

 

1. Określenie zadania, profilu poszukiwanej osoby, genezy i specyfiki roli oraz otoczenia stanowiska

2. Profilowanie kompetencji zdefiniowanych dla danego stanowiska

3. Ustalenie przekazu informacyjnego, czyli sposobu, w jaki Państwa Organizacja będzie prezentowana na rynku

4. Mapping & Benchmarking

Dostarczanie regularnej informacji zwrotnej na temat postrzegania Państwa Organizacji na rynku zarówno przez firmy konkurencyjne, jak i przez potencjalnych kandydatów. Efektem końcowym jest raport podsumowujący.

5. Weryfikacja referencji kandydata nie tylko w oparciu jego rekomendacje osób, które mogłyby udzielić referencji, ale również poprzez kontakty własne konsultanta prowadzącego projekt z ekspertami reprezentującymi poszczególne branże.

6. Dopasowanie kulturowe

Zwracamy również dużą uwagę na dopasowanie charakteru i profilu osobowościowego kandydata do danej organizacji. Z naszych doświadczeń wynika bowiem, iż nawet jeżeli dopasowanie kompetencyjne będzie odpowiednie, to w przypadku braku korelacji pomiędzy profilem charakterologicznym i osobowościowym może być to przyczynę problemów z rozwojem jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

7. Dopasowanie do Państwa Organizacji odnośnie pozyskiwaniu kandydatów optymalnych w stosunku do danego etapu rozwoju i potrzeb Państwa Organizacji w myśl zasady, że nawet wysokie kompetencje, ale nie mogące być wykorzystane w organizacji są dla niej bezużyteczne.

8. Monitorowanie rozwoju kandydata w nowej Organizacji oraz ewentualne działania coachingowe

 

Samuraj Biznesu rozwinął partnerską współpracę z jedną z najbardziej doświadczonych i o długiej tradycji na polskim rynku firm doradczych. Dzięki temu firma Samuraj Biznesu będzie mogła się podjąć również projektów o większej skali, specyfice i zakresie. Jesteśmy również w pełni przekonani, że Firma ta podziela promowane przez nas wartości i całkowicie się z nimi utożsamia.

Facebook