Droga Samuraja

 

Dlaczego warto być Samurajem Biznesu?

 

Jeden ze starożytnych filozofów greckich, Heraklit powiedział: "Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem", Możemy stwierdzić, że charakterystyka dobrego lidera nie zmieniła się na przestrzeni tysięcy lat! Znajomość rynku i specyfiki branży jest oczywiście bardzo istotne dla odniesienia sukcesu, natomiast największą rolę odgywa zdecydowanie charakter. Cechy charakteru i naturalna charyzma odróżniają lidera doskonałego od kompetentnego. Samurajowie byli o tym przekonani bardziej, niż ktokolwiek inny…

 

Samurajowie żyli i pracowali w ściśle zorganizowanych klanach, w których tradycyjne wartości i więzy rodzinne pełniły bardzo ważną rolę. Walka odbywała się o władze i pieniądze, otoczenie było bardzo niebezpieczne i najeżone ciągłymi atakami, spiskami i intrygami. Z drugiej zaś strony wygrana lub przegrana determinowały losy nie tylko samego samuraja, ale często również i  jego bliskich. Aby przetrwać w tak niepewnym środowisku samurajowie musieli kierować się zatem jasno określonymi regułami i promować postawy, które przynosiły korzyści zarówno im samym, jak i organizacjom ,którym służyli. Z tymi samymi potrzebami i problemami borykają się dzisiejsi menedżerowie, którzy walczą z przeciwnościami i starają się odnieść sukces w ogromnie konkurencyjnym i twardym środowisku współczesnych korporacji. 

 

Celem Drogi Samuraja jest przedstawienie Państwu sposobu na to jak zostać samurajem w życiu zawodowym i prywatnym oraz jak być szczęśliwszym i dumnym ze swojego życia.    

Facebook