Koncepcja działania

 

Nasze doświadczenia opierają się na ponad 15 letniej współpracy z ekspertami oraz menedżerami średniego, wyższego i najwyższego szczebla przy realizacji kilkuset projektów doradczych (rekrutacyjnych i rozwojowych) i przeprowadzeniu kilkunastu tysięcy spotkań z kandydatami i klientami. W tym czasie mieliśmy doskonałą sposobność do towarzyszenia menedżerom na każdym etapie ich życia zawodowego, a często również prywatnego… Pomagaliśmy im podejmować trudne decyzje, mające przełożenie na ich dalsze losy zawodowe, zdrowie, powodzenie rodziny, przyszłość dzieci. Często też wspieraliśmy ich w chwilach trudniejszych jak choroby, wypalenie zawodowe, utrata motywacji czy niepowodzenia w pracy. Niezmiennie wspólnie wychodziliśmy zwycięsko z każdej opresji…

Po wielu latach spędzonych w korporacjach stworzyliśmy SAMURAJA BIZNESU z myślą o firmach i ludziach, którzy potrzebują wzmocnienia swojej energii, ducha i mocy wewnętrznej do realizowania codziennych zadań. Naszym celem jest umożliwienie firmom i menedżerom skorzystanie z prostych i wysoce efektywnych narzędzi i metod do pracy z ciałem i umysłem w przestrzeni biurowej.

Koncepcja naszego działania jest kombinacją dalekowschodniego, holistycznego podejścia do człowieka oraz odpowiedzi na coraz bardziej widoczną na rynku potrzebę odrodzenia, czy czasem wręcz „zbudowania menedżera na nowo”, przemodelowania sposobu jego działania, harmonizację i poprawę jakości jego życia zawodowego i prywatnego.

Dynamiczne czasy, zwiększające się wciąż wymagania biznesowe i złożoność procesów powodują, że menedżer nie jest w stanie w pełni kontrolować otaczającej go rzeczywistości. Pojawia się zatem silna potrzeba korzystania nie tylko z lewej półkuli, racjonalnej i analitycznej, ale również z prawej odpowiedzialnej za emocje, intuicję, kreatywność, syntezę informacji, zdolności humanistyczne czy empatię. „Nowy” menedżer jawi się tutaj jako uniwersalny lider wspaniale zarządzający swoimi emocjami, posiadający wysoką świadomość siebie i swojego funkcjonowania w otoczeniu, żyjący w pełnej harmonii ciała, ducha i umysłu.

W codziennej, wytężonej pracy menedżera nie ma miejsca na poświęcenie właściwej ilości czasu (jeśli w ogóle…) na właściwe zadbanie o relaks swojego ciała i umysłu, które będąc nieustannie eksploatowane, bez możliwości ich zharmonizowania, regeneracji i relaksacji, zaczynają wysyłać „właścicielowi” pierwsze sygnały alarmowe. Gdy nie zostaną one wychwycone lub są – co gorsze – świadomie zbagatelizowane sprawiają, iż w pewnym momencie ciało domaga się atencji i stopniowo „wyłącza” funkcje pozwalające na sprawne funkcjonowanie.

Wpadamy w swoisty zaklęty krąg. Z jednej strony bowiem marzymy o tym, by mieć więcej siły fizycznej i psychicznej, aby sprostać codziennym wyzwaniom. Z drugiej zaś często szukanie sposobu na odreagowanie stresu po pracy kończy się niepowodzeniem ponieważ jesteśmy zbyt zmęczeni aby poświęcić choć trochę swojego wolnego czasu na ćwiczenia fizyczne lub inny sposób odreagowania stresu. Z czasem energii mamy coraz mniej, a próby zregenerowania sił w trakcie urlopów powodują jedynie jeszcze większy stres i rozchwianie w momencie powrotu do codziennego rytmu.

 

Skąd pojęcie „Samuraj biznesu”?

Określenie „samuraj” zapożyczyliśmy z kultury japońskiej, gdyż w kulturze chińskiej nie występuje równie rozpoznawalny, co w Japonii odpowiednik samuraja. Uosabia on te wartości, które naszym zdaniem powinny budować moc, charakter i ducha współczesnego wojownika biznesu. Mówimy o takich cechach jak honorowe postępowanie, uczciwość i prawość, szacunek dla innych, odwaga, lojalność, współczucie czy przejrzysty i spójny system wartości…

 

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Z pewnością jest adresowana do menedżerów którzy czują potrzebę wzbogacenia swojego życia, wzmocnienia ciała i charakteru, zwiększenia energii życiowej, wyciszenia emocji, uzyskania harmonii ciała i umysłu… Jest też skierowana do tych, których marzeniem było od dawna rozpoczęcie praktyki kung fu czy tai chi, ale nigdy nie mieli odwagi, czasu czy wystarczająco silnej motywacji żeby spróbować…

Z drugiej strony adresatem naszych usług są firmy, którym zależy na tym, aby ich pracownicy byli szczęśliwi, mieli sprawne ciało, charakter i duszę wojownika oraz odżywiony, zrelaksowany umysł. Tym bardziej, że im zdrowszy i bardziej zharmonizowany pracownik, tym sprawniejszy w pracy i podchodzący do swoich zadań z większym entuzjazmem, motywacją, energią i zarażający innych swoim pozytywnym podejściem do życia…

Do niedawna organizacje kładły nacisk na kompetencje pracowników przekładające się na krótkoterminowy zysk dla firmy. Dzisiaj pracownik nie chce być jedynie zbiorem kompetencji, ale pragnie być traktowany holistycznie, jako uosobienie również emocji, pasji, samopoczucia, pragnień, marzeń i stanu zdrowia psychofizycznego. Ze względu na fakt, iż spędzamy w pracy znaczną część swojego życia, oczekujemy czegoś więcej, niż tylko wynagrodzenia i ścieżki kariery. Oczekujemy, aby organizacja była dla nas źródłem inspiracji w życiu, rozwoju osobistego, zdrowia i poczucia szczęścia…

Nadchodzące lata są okresem wielkich zmian zarówno w odniesieniu do tradycyjnego modelu biznesu, jak i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Zarówno pracownicy, jak i same organizacje zaczynają powoli kierować się już nieco innymi, niż dotychczas pobudkami. Zwłaszcza dla młodszego pokolenia poczucie szczęścia, zdrowie i równowaga są wartościami ważniejszymi, niż awans i status materialny. Firmy potrzebują więc obecnie holistycznego systemu, który traktuje pracownika jako całość.

Mówimy o systemie, który począwszy od mentalności pracownika kształtuje jego zdrowy styl bycia i życia, pozwalający mu na pełne zaangażowanie w pracę przy jednoczesnym zachowaniu jego wewnętrznej harmonii i równowagi. Niezwykle ważne będą również podejmowane przez organizacje – w myśl złotej zasady: „ASICS – Anima Sana In Corpore Sano” („W zdrowym ciele zdrowy duch”) – działania mające na celu promocję zdrowia i poprawiające kondycję pracowników oraz równowagę pomiędzy wszystkimi obszarami życia, znane na zachodzie pod nazwą „wellness”.

Szczęście, zdrowie i harmonia w życiu zdają się być jednak dobrami luksusowymi, gdyż pomimo wysokiego zapotrzebowania, występują rzadko. Bardzo wymowna i dobrze ilustrująca zagadnienie jest wypowiedź Dalajlamy, który zapytany o to, co go najbardziej zadziwia w ludzkości, odpowiedział:

 

„Człowiek – ponieważ poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Jednocześnie jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak naprawdę nigdy nie żyjąc…”.

 

Proponowane przez nas ćwiczenia Wing Tsun Kung Fu oraz Tai Chi Chuan nie są w żaden sposób ograniczane przez obecną sprawność, stan zdrowia, posturę czy wiek. Najważniejszy jest pierwszy krok, a resztę wypracujemy wspólnie w tempie dopasowanym do każdej osoby…

Naszą misją jest budowanie Liderek i Liderów Samurajów oraz wspieranie ich w ich codziennej pracy poprzez harmonizowanie i wzmacnianie ich ciała, ducha i umysłu oraz poprawianie jakości życia zgodnie z naszym motto:

 

Zostań Samurajem swojego życia!

Facebook