Aktywność sportowa w miejscu pracy

 

Wbrew obawom części firm, badania naukowe dowodzą, że aktywne osoby mają lepsze samopoczucie, lepsze zdrowie i tym samym są efektywniejsze w pracy. Naukowcy z University of California dowodzą, że taka inwestycja w pracowników jest opłacalna. Aktywność fizyczna wpływa bowiem na pracę naszego mózgu, wspomaga proces uczenia się, zapamiętywania, może mieć duży wpływ na efektywność rozwiązywania problemów i wspomagać kreatywność. 

 

Powstaje zatem pytanie czy aktywność sportowa w godzinach pracy może przynosić firmie wymierne korzyści? 

 

Nie mają co do tego żadnych wątpliwości najbardziej innowacyjne firmy amerykańskie. Nieprzypadkowo do aktywności ruchowej zachęcają swoich pracowników zwłaszcza te organizacje, dla których takie słowa, jak kreatywność czy innowacyjność są siłą napędową i warunkiem "sine qua non" w biznesie. Pionierami nowego podejścia do niestandardowych form relaksu i  aktywności ruchowej w miejscu pracy są: Facebook oraz Google.

Umożliwiają one swoim pracownikom korzystanie z takich rozrywek jak gra w ping-ponga, bilard, gry wideo, sztuki walki czy masaże. Pracownicy tych firm mają możliwość przeznaczania 20% swojego czasu pracy na zajęcia nie związane bezpośrednio z charakterem ich pracy. 

 

Paradoksalnie, najlepsze i najbardziej innowacyjne pomysły powstają właśnie wtedy, gdy pracownicy są oderwani od swoich regularnych obowiązków!

 

To, co w Stanach Zjednoczonych staje się normą, powoli dociera także do Polski. Choć w polskich realiach brzmi to dla większości firm jak zwykły kaprys czy fanaberia pracowników, pojawiają się już jednak pierwsze sygnały faktycznego zainteresowania stymulowaniem ich efektywności. 

Menedżerom firm wydaje się często, że działania skierowane na potrzeby pracownika i podnoszenie komfortu jego życia muszą być związane z wysokimi kosztami. Nic bardziej błędnego. Wystarczą zwyle niewielkie kwoty, aby wesprzeć zdrowie i kondycję pracowników. Coraz częściej wykorzystywane są na przykład karty typu MultiSport, które umożliwiają pracownikowi korzystanie za niewielką kwotę z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Nie zawsze jednak tego typu rozwiązanie przynosi zamierzony skutek. Wiąże się to z koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu wolnego pracownika po pracy na dojazdy do klubu, na co nie zawsze wystarcza pracownikowi energii, samozaparcia czy wewnętrznej dyscypliny. Z drugiej zaś strony firmy zwykle nie weryfikują częstotliwości uczęszczania swoich pracowników na zajęcia, co dodatkowo nie wpływa korzystnie na ich motywację w dłuższej perspektywie.

 

Znakomitym rozwiązaniem mogą się tutaj jawić zajęcia fizyczno-mentalne w miejscu pracy. Nie wymagają dojazdu na miejsce, stanowią doskonały sposób na doenergetyzowanie ciała, relaks fizyczny i psychiczny. Po takiej swoistej odnowie i "resecie psychicznym" pracownik wraca do swoich zadań ze zdwojoną enegią i zrelaksowanym, odświeżonym umysłem. 

 

Wystarczy tylko zwykła sala, wyłączona z ruchu na czas zajęć, chwila czasu wolnego i…chęć zmiany swojego życia.

 

KORZYŚCI Z AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ W MIEJSCU PRACY

 

1. Zmniejszenie absencji

Aktywni sportowo pracownicy dużo rzadziej chorują, tym samym wydatki organizacji na opiekę medyczną oraz koszty całej organizacji związane z zastępstwami znacznie się obniżają.

 

2. Zwiększona ilość energii  

Jedną z wielu korzyści regularnych ćwiczeń jest zwiększona ilość energii w ciągu dnia, która pozwala pracownikowi pozostać skupionym na danym zadaniu przez dłuższy czas, przy zachowaniu większej efektywności działania.

 

3. Większa pewność siebie i wiary we własne możliwości

Osoby aktywne sportowo mają zwykle wysoki poziom wiary we własne możliwości, ponieważ udowadniają, że są w stanie narzucić sobie wewnętrzną dyscyplinę i osiągnąć zamierzony cel pomimo „wielu obiektywnych przeszkód”.

 

4. Inspirowanie innych

Osoby aktywne imponują innym swoim zaangażowaniem, sumiennością i dyscypliną, przez co stają się bardziej wiarygodne i inspirujące innych.

 

5. Zwiększona produktywność

Aktywny sportowo menedżer jest zwykle lepszym, sprawniejszym i bardziej wydajnym liderem, mogącym sprostać bardziej odpowiedzialnym rolom i większej liczbie zadań.

 

6. Znacznie lepsza organizacja pracy, skuteczność i dyscyplina wewnętrzna

Aktywny sportowo lider skutecznie ustala cele i konsekwentnie je realizuje. Sportowy tryb życia „wymusza” na liderze odpowiednią organizację czasu pracy oraz skuteczne ustalanie celów i ich efektywną realizację. Aktywny lider w naturalny sposób wnosi swoją „organizację” do miejsca pracy. Imponuje innym, że pomimo natłoku zadań związanych z pełnioną funkcją jest w stanie znaleźć czas na swój rozwój fizyczny i mentalny.

 

7. Znacznie lepsze umiejętności budowania zespołów

Aktywni sportowo liderzy prezentują doskonałe umiejętności budowania zespołów. Wspólne uprawianie sportu powoduje, że ich relacje biznesowe wznoszą się na wyższy poziom, jak też wzmacniają się więzi pomiędzy członkami zespołu oraz kształtują nowe sposoby współpracy.

 

8. Pozytywny wizerunek organizacji

Zachęcanie pracowników do aktywności sportowej w miejscu pracy jest pozytywnym motywatorem dla pracowników. Dbałość o zadowolenie, zdrowie i sprawność fizyczną pracowników ukazuje firmę jako przyjazną i dbającą o ludzi, ich potrzeby i zadowolenie, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszoną rotację pracowników oraz większą atrakcyjność organizacji jako potencjalnego pracodawcy na rynku pracy.                                                                                                      

Facebook