Kobieta Samuraj

 

W swojej działalności pomagamy Wojowniczkom Biznesu zharmonizować wielość obszarów, którymi kobiety zajmują się na co dzień, umożliwiamy im zatrzymanie na chwilę "pędzącego świata" i przeznaczenie tej chwili tylko dla siebie, dla relaksu swojego ciału i umysłu oraz naładowania baterii niezbędnych do sprostania codziennym wyzwaniom.

 

Rola współczesnej kobiety uległa znaczącej przemianie. Coraz częściej piastują wysokie stanowiska menedżerskie, zakładają własne firmy i z powodzeniem dorównują mężczyznom pnąc się po szczeblach kariery. Wejście do "męskiego" świata biznesu wynaga jednak od kobiet wzmożonego wysiłku mającego na celu potwierdzenie swoich wysokich kompetencji do sięgnięcia po sukces.

 

W obecnych, trudnych czasach silne umiejętności przywódcze są jednymi z najbardziej pożądanych predyspozycji do bycia prawdziwym liderem. Właściwe kobietom cechy jak wysoka odporność psychiczna, empatia i wrażliwość interpersonalna, wyrozumiałość, przywiązywanie dużej uwagi do dobrych relacji i zdrowej atmosfery w miejscu pracy znakomicie wzbogacają osobowość kobiety-lidera i dają przewagę nad będącymi u władzy mężczyznami.

 

Kobiety w biznesie stosują nieco inną taktykę wywierania wpływu niż mężczyźni. Kobiety liderki budują lojalność pracowników, zwiększają ich zaangażowanie, promują samodzielność, poprzez otwartość wzmacniają kulturę organizacyjną i wspierają innowacyjność. Niezależnie od realizacji krótkoterminowych celów biznesowych są zorientowane na tworzenie trwałej wartości organizacji i oparcia jej na stabilnych fundamentach.

 

Mężczyźni tymczasem lubią hierarchiczność i rywalizację. Pragną ciągłego potwierdzania swojej pozycji i siły. Często stosują taktykę wymiany i wymuszania, zwłaszcza wobec swoich podwładnych. Wydają się one być skuteczne w sytuacjach kryzysowych wymagających szybkiej reakcji i natychmiastowego działania. Wspomniana taktyka łamie wprawdzie opór pracownika i zmusza go do działania czyli wywołuje natychmiastową zmianę. Oddziaływanie ich jest jednak krótkotrwałe i dodatkowo wymaga stałej obecności bodźca czyli osoby wywierającej presję.

 

Kobiety budują swoją pozycję i reputację w firmie integrując raczej i zjednując ludzi, wzmacniając tym samym „siłę rażenia” organizacji na rynku, niż przełamując sprzeciw pracowników. Kobiety liderki bazują na powszechnych, trwałych regułach czy normach życia społecznego, a nie na doraźnych technikach manipulacji czy wpływu na pracownika. Kobietom z kolei brakuje przebojowości i pewności siebie, a również ich skłonność do podejmowania ryzyka jest mniejsza, niż u mężczyzn.

 

Jeżeli przy tym uwzględnimy mnogość ról i funkcji, które kobiety liderki pełnią w życiu (kobiety biznesu, matki, żony, strażniczki ogniska domowego, kochanki, pocieszycielki i wsparcie dla partnera etc.) pojęcie „wojowniczki” wydaje się być tutaj jak najbardziej na miejscu. Co więcej, w obecnych, trudnych czasach kobieta lider demonstruje większą, niż mężczyzna odporność psychiczną, umiejętność zachowania „zimnej krwi” i nie hołdowanie zasadzie, że cel uświęca środki i sytuacja kryzysowa usprawiedliwia skorzystanie z dowolnych, byleby skutecznych metod postępowania. Kobieta lider wydaje się mieć świadomość, że niezłomność i oparcie organizacji na trwałych fundamentach spowoduje być może doraźnie mniejszy profit, ale długofalowo zbuduje stabilność i wiarygodność organizacji w oczach rynku i klientów.

Paradoksalnie zatem, właśnie ze względu na swoją konstrukcję psychiczną oraz preferowany styl działania, kobiety wykazują większą, naturalną skłonność do zachowań "samurajskich", niż mężczyźni !

 

Zapraszamy Panie do zapoznania się ze szczegółami oferty dla Kobiet Samurajów w zakładkach: Trening Samuraja, Droga Samuraja, Akademia Kręgosłupa oraz Trening Asertywności, mocy i samoobrony Kobiety Samuraja.

Facebook