Integracja zespołów – zajęcia grupowe Tai Chi Chuan

 

Zajęcia grupowe Tai Chi Chuan stanowią doskonałą okazję do budowania i wzmacniania więzi w zespole, wzajemnego zaufania, odpowiedzialności i szacunku. Ćwiczenia są wykonywane w spokojnej, harmonijnej atmosferze, zarówno indywidualnie, jak i w parach. Ćwiczenie w grupie pozwala również poczuć energię grupy wynikającą z wykonywania tych samych ćwiczeń przez wszystkich ćwiczących praktykujących w głębokim skupieniu i koncentracji.

 

Ćwiczenie w grupie pozwala adeptom na poprawę komunikacji wewnętrznej, przełamywanie barier osobistych oraz stymulację kreatywnego myślenia w zrelaksowanej atmosferze. Tai Chi Chuan ma zbawienne działanie i znakomity wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie praktykujących. Cele osiąga przy tym zarówno cała grupa, jak i każdy uczestnik, który wychodzi z zajęć zrelaksowany, odprężony fizycznie, psychicznie i naładowany świeżą energią…

Facebook