Czy na pewno sam(a) podejmujesz swoje decyzje?

Wewnątrzsterowność

 

CZY JESTEŚ WEWNĄTRZ CZY ZEWNĄTRZSTEROWNA(Y)? 

 

Zastanawialiście się kiedyś co kieruje waszymi decyzjami? Czy na pewno sami podejmujecie decyzje czy też ulegacie presji nie pozostawiającej wam innej możliwości?

Człowiek wewnątrzsterowny dokonuje wyborów samodzielnie, świadomie decydując o swoich wartościach i preferowanym stylu życia ‼️

Zewnątrzsterowność natomiast to przeciwieństwo wewnątrzsterowności. Człowiek zewnątrzsterowny nie ma własnego zdania, znajduje się pod silną presją otoczenia, mody czy zwyczajów innych ludzi. Ludzie tego typu są niesamodzielni, zwykle podporządkowani, posłuszni, łatwo ulegający wpływom innych i chętnie przez nich manipulowani, często znajdujących upodobanie w tym, co podoba się ludziom, których podziwiają.

Osoby zewnatrzsterowne są bierne, pasywne, niechętnie podejmują odpowiedzialność za własne życie, oczekując, że zrobią to za nich inni. Nawet jeżeli nie są zadowoleni ze swojego życia, nie mają odwagi aby zmienić sytuację. 

Osoby wewnątrzsterowne natomiast nie chcą być przedmiotem czy "skutkiem" działania innych. Chcą wolności w życiu, swobodnego dokonywania wyborów, będąc jednocześnie gotowymi do branie pełnej odpowiedzialności za ich skutki. W kwestiach zawodowych nie poprzestają na pracy dla innych, dążą do finansowej wolności i zerwania uzależnienia od innych.   

Obydwie postawy niestety wzajemnie się wykluczają. 

Który typ reprezentujesz? ⁉️

Facebook