Archiwum dzienne z: December 1, 2018

Samuraj Biznesu i renesans wartości w biznesie

Samuraj Biznesu slajd

 

Czy jesteś Samurajem Biznesu !?

 

W obecnych czasach niełatwo jest być dobrym menedżerem. Globalizacja, przejęcia firm, błyskawiczne zmiany realiów rynkowych, silne współzawodnictwo i bezpardonowa walka o dominację, stała redukcja dostępnych stanowisk liderów sprawiają, że wymagania względem liderów są coraz wyższe.

Wielu liderów stara się nadążyć w pogoni za najnowszymi zdobyczami psychologii i teorii zarządzania.  Poszukują oni nieustannie sposobów na poprawę wyników i efektywności biznesu. Zwykle dzieje się jednak tak, że metoda wykorzystywana dzisiaj, za rok lub dwa jest wypierana z biznesowej sceny przez kolejne „odkrycia”.

Ponadto osoby usiłujące odnieść za wszelką cenę sukces w biznesie i wykazać swoją skuteczność działają nierzadko na granicy moralności i etyki. Problem w tym, że gdy działamy bez żadnych standardów i drogowskazów, wówczas bardzo łatwo stracić kierunek i się zagubić…

Pojawia się zatem potrzeba odniesienia się do czegoś, co byłoby teorią uniwersalną, niezmienną i stanowiąca dla menedżera swoisty drogowskaz i kodeks postępowania. Strategie działania i postawy samurajów stanowią właśnie swoistą metateorię, która sprawdza się doskonale we współczesnych realiach biznesowych i nie stanowi kolejnego naśladownictwa zmieniających się trendów.

Samurajowie żyli w feudalnej Japonii pomiędzy XII a XVII wiekiem. Pracowali w  ściśle zorganizowanych klanach, w których tradycyjne wartości i więzy rodzinne pełniły bardzo ważną rolę. Odbywała się nieustanna walka pomiędzy klanami o władze i pieniądze, otoczenie było bardzo niebezpieczne i najeżone ciągłymi atakami, spiskami i intrygami. Z drugiej zaś strony wygrana lub przegrana determinowały losy nie tylko samego samuraja, ale często również i  jego bliskich. Aby przetrwać w tak niepewnym środowisku samurajowie musieli kierować się zatem jasno określonymi regułami i promować postawy, które przynosiły korzyści zarówno im samym, jak i organizacjom ,którym służyli.

Z tymi samymi potrzebami i problemami borykają się dzisiejsi menedżerowie, którzy walczą z przeciwnościami i starają się odnieść sukces w ogromnie konkurencyjnym i twardym środowisku współczesnych korporacji.  Nierzadko jednak posługują się metodami z pogranicza etyki i moralności, hołdując zasadzie: „cel uświęca środki”. Tego typu zachowania manifestują się zwłaszcza w czasach kryzysu, gdyż znakomicie usprawiedliwiają je trudności rynkowe i konieczność przetrwania za wszelką cenę…Dlatego właśnie tak ważnym staje się posiadanie uniwersalnego, moralnego kodeksu, który pozwoli liderowi działać w trudnych chwilach z pełnym przekonaniem i bez potrzeby oglądania się  na to, jak  zachowują się inni… Znakomicie w tej roli sprawdza się Bushido, czyli Kodeks Samurajów.

Samuraj uosabia te wartości, które moim zdaniem powinny budować moc, charakter i ducha współczesnego wojownika i wojowniczki  biznesu. Mówimy o takich cechach jak honorowe postępowanie, uczciwość i prawość, szacunek dla innych, odwaga, lojalność, integralność postaw czy przejrzysty i spójny system wartości…

Czy na pewno sam(a) podejmujesz swoje decyzje?

Wewnątrzsterowność

 

CZY JESTEŚ WEWNĄTRZ CZY ZEWNĄTRZSTEROWNA(Y)? 

 

Zastanawialiście się kiedyś co kieruje waszymi decyzjami? Czy na pewno sami podejmujecie decyzje czy też ulegacie presji nie pozostawiającej wam innej możliwości?

Człowiek wewnątrzsterowny dokonuje wyborów samodzielnie, świadomie decydując o swoich wartościach i preferowanym stylu życia ‼️

Zewnątrzsterowność natomiast to przeciwieństwo wewnątrzsterowności. Człowiek zewnątrzsterowny nie ma własnego zdania, znajduje się pod silną presją otoczenia, mody czy zwyczajów innych ludzi. Ludzie tego typu są niesamodzielni, zwykle podporządkowani, posłuszni, łatwo ulegający wpływom innych i chętnie przez nich manipulowani, często znajdujących upodobanie w tym, co podoba się ludziom, których podziwiają.

Osoby zewnatrzsterowne są bierne, pasywne, niechętnie podejmują odpowiedzialność za własne życie, oczekując, że zrobią to za nich inni. Nawet jeżeli nie są zadowoleni ze swojego życia, nie mają odwagi aby zmienić sytuację. 

Osoby wewnątrzsterowne natomiast nie chcą być przedmiotem czy "skutkiem" działania innych. Chcą wolności w życiu, swobodnego dokonywania wyborów, będąc jednocześnie gotowymi do branie pełnej odpowiedzialności za ich skutki. W kwestiach zawodowych nie poprzestają na pracy dla innych, dążą do finansowej wolności i zerwania uzależnienia od innych.   

Obydwie postawy niestety wzajemnie się wykluczają. 

Który typ reprezentujesz? ⁉️